OgródRośliny ozdobneUprawa owocówUprawa warzyw

Bakterie Azotobacter a uprawy

5/5 - (4 votes)

Azot to najbardziej plonotwórczy pierwiastek w uprawie roślin. Szczególne znaczenie w transformacji połączeń tego pierwiastka odgrywają mikroorganizmy pożyteczne. Bakterie Azotobacter a uprawy? Jakie znaczenie odgrywają w uprawie?

Bakterie Azotobacter a uprawy – znaczenie azotu w uprawie roślin

Azot to niezwykle cenny makroelement, który pełni bardzo ważną funkcję w uprawie roślin. Pierwiastek ten jest najważniejszym składnikiem pokarmowym. Azot należy do grupy 13 pierwiastków, które są niezbędne roślinie (obok pierwiastków, takich jak potas, wapń, magnez, siarka, żelazo, chlor, miedź, cynk, bor, mangan, molibden oraz nikiel). Odpowiada m.in. za prawidłowy wzrost i rozwój (funkcja budulcowa) oraz kondycję roślin użytkowych i ozdobnych. Azot jest więc niezbędnym dla roślin materiałem budującym białka oraz kwasy nukleinowe. Odpowiada także za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. Azotobacter a uprawy? Jakie odgrywają znaczenie w uprawie roślin?

Niedobór i nadmiar azotu w roślinach

Niedobór azotu prowadzi do zahamowania wzrostu roślin, a także do ograniczenia produkcji chlorofilu i opóźnia proces kwitnienia. Konsekwencją niedoboru azotu (nawożenia) mogą być małe owoce i warzywa, a także niższe plony. Liście roślin z niedoborem azotu stają się jasnozielone, a niekiedy żółkną. Negatywny wpływ na uprawiane rośliny ma nie tylko niedobór, ale również nadmiar azotu. Objawia się on przyspieszonym i nadmiernie wybujałym wzrostem roślin. Liście stają się wówczas ciemnozielone (niekiedy granatowe) i nadmiernie wybujałe. Nadmiar azotu również może doprowadzić do spadku plonu, ponieważ roślina intensywniej rozwija się wegetatywnie (liście i pędy) niż generatywnie (kwiaty, owoce). Dlatego też azot powinien być dostępny dla roślin w momencie, kiedy następuje intensywny wzrost ich nadziemnych części.

Zdolność do wiązania azotu atmosferycznego

Zdolność do wiązania azotu atmosferycznego jest dość szeroko rozpowszechniona wśród wielu grup bakterii. Pierwszą grupę stanowią wolno żyjące w środowisku naturalnym asymilatory N2, które występują w glebie, a także w zbiornikach wodnych. Zalicza się do nich bakterie Azotobacter, Clostridium oraz Nostoc. Drugą grupę bakterii stanowią mikroorganizmy, które wiążą azot w asocjacjach z korzeniami roślin (bakterie Azospirillum), a także bakterie wiążące N2 w układach symbiotycznych z roślinami.

uprawafot.: Owned by the author

Tu zalicza się m.in. bakterie Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium oraz Mesorhizobium żyjące w symbiozie z roślinami motylkowymi. W ciągu roku ok. 70% azotu związanego zostaje w układach symbiotycznych, natomiast ok. 30% w wyniku niesymbiotycznego wiązania azotu.

Bakterie azotowe – definicja

Czym są bakterie azotowe? Bakterie azotowe to bakterie wolno żyjące, będące organizmami glebowymi, które posiadają zdolność do przyswajania azotu atmosferycznego. Zalicza się do nich m.in. bakterie Azotobacter (bakterie tlenowe). Wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie umożliwia pobieranie tego pierwiastka z powietrza i włączenie go do związków organicznych. Proces ten polega na aktywacji N2 z powietrza i w dalszej kolejności redukcji do jonu amonowego NH3, który następnie przekształcany jest w organiczną formę azotu. Pierwiastek, który wiążą bakterie po ich śmierci przedostaje się do podłoża w formie, która jest przyswajalna dla uprawianych roślin. Bakterie azotowe są w stanie wytworzyć nawet 5-20 kg azotu na każdy hektar powierzchni w trakcie całego roku. Średnio liczba Azotobacter w podłożu waha się od 0-1000 jednostek tworzących kolonie na gram. Bakterie Azotobacter a uprawy?

bakterie azotobacter korzyścifot.: Owned by the author

W przypadku gleb kwaśnych liczba baterii Azotobacter występuje w niewielkich ilościach lub nie występuje wcale. Aby zwiększyć populację bakterii Azotobacter możemy przeprowadzić wapnowanie gleby lub zastosować nawozy, w skład których wchodzą pożyteczne mikroorganizmy. Szeroką gamę w pełni ekologicznych produktów ma do zaoferowania firma przyjazna naturze – Ekodarpol.

Bakterie Azotobacter a uprawy?

Biologiczne wiązanie wolnego azotu ma ogromne znaczenie zwłaszcza ze względów ekologicznych oraz ekonomicznych. Stosowanie bakterii Azotobacter w uprawach rolniczych oraz warzywniczych ma korzystny wpływ na wielkość uzyskiwanych plonów. Bakterie Azotobacter wpływają na gospodarkę azotową na dwa sposoby. Pierwszy sposób dotyczy zdolności biologicznego wiązania azotu. Z kolei drugi sposób związany jest ze zwiększeniem pobierania tego pierwiastka przez rośliny. Obecność bakterii z rodzaju Azotobacter zdecydowanie zmniejsza potrzeby pokarmowe roślin na nawozy, które zawierają azot. Ponadto wpływają one korzystnie na sam wzrost i rozwój uprawianych roślin polowych, a także zapewniają żyzność podłoża na odpowiednio wysokim poziomie.

bakterie azotobacterfot.: Owned by the author

Warto wspomnieć, że azot związany biologicznie ma ogromne znaczenie w rolnictwie, a zwłaszcza w uprawach polowych. Jest on bowiem wykorzystywany przez uprawiane rośliny w około 100%.

Humus Active – naturalny nawóz zawierający bakterie Azotobacter

humus active fot.: EkodarpolEkologicznym nawozem stosowanym w uprawach wielkotowarowych – polowych, sadowniczych oraz pod osłonami, a także w szkółkach, parkach i terenach zieleni jest Humus Active. Stosowanie nawozu zwiększa pojemność wodną i sorpcyjną gleby. Ponadto nawóz wpływa korzystnie na wielkość i jakość plonów nie tylko na dobrych, ale również na tych słabszych glebach. Systematyczne stosowanie nawozu Humus Active prowadzi także do poprawy klasy gleby. Nawóz stanowi również ważny bufor bezpieczeństwa podczas długotrwałych susz, ograniczając skutki okresowego niedoboru wody. Jego zadaniem jest również rozwój systemu korzeniowego roślin i optymalne przygotowanie roślin do zimowego spoczynku.

Humus Active poprawia także strukturę i stosunki powietrzno-wodne gleby, a także kompleksowo rozkłada resztki pożniwne. Wchodzące w skład nawozu bakterie Azotobacter asymilują azot z powietrza, z kolei pozostałe mikroorganizmy uwalniają składniki pokarmowe znajdujące się w podłożu. Optymalnym terminem stosowania nawozu jest wiosna – od ruszenia wegetacji do końca maja, jesień – od czasu zakończenia zbiorów do połowy listopada (w sprzyjających temperaturach) oraz na ściernisko – przed planowanymi uprawkami.

 

Artykuł sponsorowany z lokowaniem produktu.

 

Spodobał Ci się nasz artykuł? Udostępnij go znajomym!

Przemysław Matuszewski

Jestem mgr inż. agronomii. Interesuję się uprawą roślin i wszystkim, co jest z nimi związane. Pasjonują mnie dziedziny dotyczące ogrodnictwa, biologicznych środków ochrony roślin, uprawy pod osłonami oraz rolnictwa ekologicznego. Ponadto fascynuje mnie meteorologia i ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Staram się być jak najbliżej natury i żyć w zgodzie z nią. Uwielbiam kontakt z przyrodą. Lubię wszystko, co naturalne.

Podoba Ci się nasza strona? Podziel się nią ze znajomymi :)